Forarbejder til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 31