Bøger, som nævner Autorisationsloven § 89

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 89 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 89, om det har en betydning.

Forbeholdte behandlinger

- Side 84 -

Overtrædelse af § 74, stk. 1 og 2, kan straffes efter autorisationslovens §§ 88 og 89. Se som eksempel U 1992.491 V, der behandles nedenfor i kapitel 5, afsnit 2.1.1.

Læs på Jurabibliotek