Bøger, som nævner Autorisationsloven § 7b

Indledning

- Side 87 -

...forvaltningsloven, herunder partshøringspligten og begrundelsespligten, finder anvendelse. I mange tilfælde beror afgørelsen på en skønspræget vurdering, jf. til eksempel afgørelsen efter § 7, og de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. saglighedskravet, lighedsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet, har derfor selvstændig betydning.

Læs på JurabibliotekUdenlandsk autorisationsfratagelse

- Side 93 -

...Efter ordlyden er udgangspunktet således, at der administrativt skal ske automatisk fratagelse af den danske autorisation i de tilfælde, som er nævnt i § 7 b, stk. 1. Dette gælder, uanset om den udenlandske autorisation ligger til grund for den danske autorisation, eller om den danske autorisation ligger til grund for den udenlandske autorisation.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 94 -

...7 b, stk. 2. Heraf fremgår det, at hvis de forhold, som har begrundet fratagelsen i udlandet, er af en sådan karakter, at disse forhold udført i Danmark åbenbart ikke ville have medført fratagelse af autorisationen, skal der ikke ske automatisk autorisationsfratagelse af den danske autorisation. Som eksempler nævnes i lovmotiverne, at den udenland-

Læs på Jurabibliotek