Bøger, som nævner Autorisationsloven § 10c

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Bortfald af ret til selvstændigt virke, suspension og ophør af lægevirke

- Side 145 -

...indebærer, at sundhedspersonen skal informere Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis vedkommende genoptager sit arbejde i Danmark. Hermed får styrelsen mulighed for at tage stilling til genoptagelse af en tidligere verserende tilsynssag. En afgørelse om suspension, kan ankes til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. autorisationslovens § 14, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek