Forarbejder til Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen § 11