14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opløsningsmiddelafgiftsloven § 6

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opløsningsmiddelafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages

  • 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 3,

  • 2) varer, der leveres til udlandet,

  • 3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og

  • 4) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside