Spildevandsafgiftsloven § 22

Denne konsoliderede version af spildevandsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spildevand

Lov nr. 490 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 07. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

§ 22

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.