14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Isafgiftsloven § 5a

Lov om afgift af konsum-is paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af isafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1148 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a De i § 1, stk. 6, nævnte registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 2 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i § 7 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside