14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 9

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Den, der ikke er autoriseret eller registreret efter afgiftslovene nævnt i bilag 1, liste A, nr. 1-4, 7 og 8, og som fra andre EU-lande har modtaget varer omfattet af disse afgiftslove, skal ved modtagelsen af varerne angive den afgiftspligtige mængde af varerne til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen skal være underskrevet af den, der har modtaget varerne, eller af sælgerens fiskale repræsentant her i landet.

•••

Stk. 2 Varemodtagere, der ikke er erhvervsdrivende, og som fra andre EU-lande modtager varer m.v., der er afgiftspligtige efter de afgiftslove, der er nævnt i bilag 1, liste A, nr. 5, 6, 9-16 og 31, skal ved modtagelsen af varerne angive den mængde varer, hvoraf der skal betales afgift til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte varemodtagere skal indbetale afgiften til told- og skatteforvaltningen senest samtidig med indsendelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte angivelser. § 3, stk. 2, og §§ 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om angivelsen og afgiftens indbetaling. Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside