Bøger, som nævner Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 44

Tilbagegivelse af gaver givet til tredjemand

- Side 140 -

...for at kræve gaven tilbage, er navnlig regulerings- og misbrugskrav efter ÆFL §§ 38-40, krav på kompensation efter ÆFL §§ 41 og 42 og krav på pensionskompensation efter ÆFL §§ 44 og 45. Særligt betyder det, at kan et misbrugskrav, der er opstået i anledning af gaven, dækkes ved delingen af boet, kan gaven allerede af denne grund ikke kræves tilbage.

Læs på Jurabibliotek