Lodsloven § 20

Denne konsoliderede version af lodsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lodslov

Lov nr. 567 af 09. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 346 af 29. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 725 af 25. juni 2014

§ 20

DanPilot videresender mod betaling bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier.

Stk. 2 DanPilot vil mod betaling kunne transportere private lodser til og fra skibe.

Stk. 3 Det er frivilligt for DanPilot, om det vil levere den i stk. 2 nævnte ydelse. Det er frivilligt for private lodserier, om de vil benytte de i stk. 1 og 2 nævnte ydelser.