14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ledninger ejet af forsvaret og ledninger beliggende på ejendomme, som forsvaret har rådighed over, er ikke omfattet af indberetningspligten.

•••

Stk. 2 De i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger skal indberettes for ledninger ejet af andre end forsvaret, når ledningerne er beliggende på ejendomme, som forsvaret har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

•••

Stk. 3 Ledningsejere skal indberette de i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger for ledninger, som lejes af forsvaret, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

•••

Stk. 4 Forsvarsministeren kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning efter stk. 2 eller stk. 3 eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

•••
profile photo
Profilside