Konkursskatteloven § 9

Denne konsoliderede version af konkursskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 359 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 28. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 9

Kildeskattelovens § 25 A finder ikke anvendelse, hvis den ægtefælle, der ejer virksomheden, er under konkurs ved udgangen af indkomståret. Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7 og 8, gælder dog fra indkomstårets begyndelse indtil konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2 Skyldnerens ægtefælle beskattes af løn, understøttelse og andre ydelser, der udbetales den pågældende af boet, uanset boet er indtrådt i en eventuel lønaftale mellem ægtefællerne.