Bøger, som nævner Konkursloven § 209

Inddrivelse (1. udg.)
Forfattere: Morten Schwartz Nielsen
Udgivelsesdato: 11. feb 2015
DJØF Forlag

Bemærk, at § 209 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 209, om det har en betydning.

Bestridte fordringer

- Side 643 -

Fordringer der bestrides af skyldneren, behandles foreløbig, som om de ikke var bestridt, jf. konkurslovens § 209, stk. 1. Hvis skyldneren bestrider en for-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 644 -

...fordringshaveren ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde med oplysning om retsvirkningen efter konkurslovens § 209, stk. 3, jf. konkurslovens § 209, stk. 2. Dette medfører, at fordringshaveren skal anlægge retssag om fordringen inden 3 måneder fra den foretagne underretning, idet fordringshaveren i modsat fald vil fortabe retten dækning af fordringen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...medhold. Reglen har til formål at hindre, at skyldneren efter en retssag om en bestridt fordring på ny befinder sig i en håbløs økonomisk situation på grund af pålagte sagsomkostninger. Tilkendes skyldneren sagsomkostninger, skal de ikke fordeles mellem fordringshaverne i gældssaneringssagen, da det må antages, at de modsvarer faktisk afholdte udgifter.

Læs på Jurabibliotek