Bøger, som nævner Konkursloven § 208b

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Kautionsforpligtelsens selvstændige ophør

- Side 535 -

...§ 208 b, stk. 3, at forpligtelsen bortfalder, hvis betingelserne for at kræve vedkommende kautionist ikke er til stede ved afsigelsen af kendelsen. Ved frivillig akkord vil der normalt ske nedsættelse i samme omfang som mht. øvrige fordringer. Her kan der dog være truffet anden aftale mellem kautionisten og de kreditorer, som deltager i ordningen.

Læs på Jurabibliotek