14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 164

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§164 Skifterettens afgørelse om, hvorvidt konkurskarantæne skal pålægges, træffes ved kendelse.

•••

Stk. 2 Kære har opsættende virkning.

•••

Stk. 3 Fra Sø- og Handelsretten sker kære til Østre Landsret.

•••

Stk. 4 Hvis der, efter at konkurskarantæne er pålagt, meddeles tilladelse til prøvelse i 3. instans, tilladelse til kære efter kærefristens udløb eller tilladelse til ekstraordinær genoptagelse eller kære, stilles virkningerne af den pålagte konkurskarantæne i bero.

•••
profile photo
Profilside