Bøger, som nævner Konkursloven § 159

Rekonstruktion (3. udg.)
Forfattere: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen og Andreas Kærsgaard Mylin
Udgivelsesdato: 20. feb 2023
DJØF Forlag

Krav, der bortfalder

- Side 570 -

Bestemmelserne viderefører den tidligere gældende KL § 159 for så vidt angår renter for tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, visse former for konventionalbod og gaveløfter, men der blev med reglerne om rekonstruktion tilføjet en bestemmelse om leasingaftaler og en bestemmelse om ansvarlig lånekapital.

Læs på Jurabibliotek