Forarbejder til Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 1