14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskatteloven § 62C

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. april 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62C Rater, der opkræves efter denne lov, skal være på mindst 500 kr., indtil hele beløbet er betalt.

•••

Stk. 2 Hvis restskat, der ikke bliver indregnet efter § 61, stk. 3, reguleret med tillæg og renter efter §§ 61-63 i alt udgør et mindre beløb end 500 kr., opkræves den ikke. Tilsvarende gælder skattebeløb, der opstår som følge af ændring af ansættelsen efter § 62 A. Ved beregningen tillægges beløb efter 1. og 2. pkt., der ikke tidligere er opkrævet.

•••

Stk. 3 Beløb på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.

•••

Stk. 4 Ved opkrævning af beløb efter denne lov opkræves kun hele kronebeløb. Tilsvarende gælder ved opkrævning af rater efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside