Testamente

Definition af testamente

Arvelader kan ved testamente træffe bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen efter vedkommendes død.

Arvelovens kapitel 11 indeholder reglerne om testamenters oprettelse og tilbagekaldelse. Testamenter kan oprettes som notartestamente, jf. § 63, som vidnetestamente, jf. § 64, og som nødtestamente, jf. § 65.

Der gælder en række begrænsningser i arveladeres testationsret. Som udgangspunkt kan arvelader ikke råde over tvangsarven, jf. arvelovens § 50. Selv friarven kan arvelader ikke frit bestemme over, jf. f.eks. § 60, stk. 2 om fideikommiser. Bestemmelsen er udtryk for den generelle regel i grundlovens § 84.

Modsat hvad mange tror, udarbejdes testamenter ofte således at de beskriver kvantitativt hvem der arver hvor store brøkdele af arven, snarere end at beskæftige sig med, hvem der arver enkeltaktiver.