Tegne

Definition af at tegne

Det at underskrive en aftale eller på anden måde forpligte sig kontraktligt.

Betegnelsen benyttes i selskabsretten om den handling hvorved visse personer i ledelsen forpligter selskabet med deres underskrift. Betegnelsen anvendes også inden for andre retsområder, f.eks. forsikringsretten, hvor forsikringstager tegner en en forsikring. Man taler også om at tegne abonnement på en række andre områder, hvorved blot forstås, at man forpligter sig kontraktligt.

Bemærk, at betegnelsen ikke er reserveret til det at underskrive, idet forsikringer og mange abonnementer også indgås uden egentlige underskrifter, men ved andre former for viljeserklæringer, som eksempelvis at man klikker "Acceptér" på en hjemmeside.