Viljeserklæring

Definition af viljeserklæring

En viljeserklæring er en erklæring, som udtrykker afgiverens vilje til at forpligte sig. Et tilbud er et eksempel på en viljeserklæring, som binder afgiveren, jf. aftalelovens § 1. En accept er også en viljeserklæring, som udtrykker afgiverens vilje til at forpligte sig ved at acceptere et tilbud. Almindeligvis skal en viljeserklæring være afgivet (transmitteret) for at være bindende for afgiveren.

Aftaleloven omhandler viljeserklæringer, men pudsigt nok anvendes udtrykket kun i kapitel III og i § 39 om om ugyldige viljeserklæringer.