Personskade

Definition af personskade

Personskade er skade på en persons legeme, modsat tingsskade. Skader på personers mentale helbred kan også efter omstændighederne anerkendes som personskade. Skader på personers omdømme anses almindeligvis ikke for personskade. Skader på dyr anses i forsikringsretten og erstatningsretten for for tingsskade.

I erstatningsretten uden for kontrakt kan personskade medføre følgende tabsposter, hvis ansvarsbetingelserne i øvrigt er til stede:

- erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. erstatningsansvarslovens § 2,
- godtgørelse for svie og smerte, jf. erstatningsansvarslovens § 3,
- godtgørelse for varigt mén, jf. erstatningsansvarslovens  4,
- erstatning for erhvervsevnetab, jf. erstatningsansvarslovens § 5.

Også produktansvarsloven omhandler personskade, nemlig den skade på en persons legeme, der er forårsaget af en defekt ved et produkt. Selvom produktansvarsloven ikke omhandler tingsskade, gælder der et ulovbestemt produktanvar for tingsskade forårsaget af et defekt produkt.