Lex specialis

Definition af lex specialis

Fortolkningsreglen lex specialis benyttes om det princip hvorefter en mere speciel regel har forrang for en mere generel regel.

Fortolkningsprincippet er ikke en absolut regel, men anvendes sammen med eller i konkurrence med andre fortolkningsprincipper som eksempelvis lex superior og lex posterior.