Lex specialis

Definition af lex specialis

Fortolkningsreglen lex specialis er det princip, som benyttes i tilfælde af en normkonflikt, hvorefter en mere speciel regel har forrang for en mere generel regel. Fortolkningsprincippet er ikke en absolut regel, men anvendes sammen med eller i konkurrence med andre fortolkningsprincipper som eksempelvis lex superior og lex posterior.