Lex posterior

Definition af lex posterior

Lex posterior er en fortolkningsregel, som siger, at i tilfælde af en normkonflikt har en nyere retsregel forrang for en ældre retsregel. Fortolkningsprincippet er ikke en absolut regel, men anvendes sammen med eller i konkurrence med andre fortolkningsprincipper som eksempelvis lex superior og lex specialis.