Kausalitet

Definition af kausalitet

Kausalitet betyder årsagsforbindelse.

Kausalitet er en af betingelserne for, at skadevolder kan ifalde erstatningspligt efter culpareglen.

Kausalitet nævnes ofte sammen med adækvans.

Da Anne overså sin vigepligt, og kørte ind i Bodil, der kom cyklende fra højre, så Bodil faldt og slog sit knæ, var det en kausal følge, at Clara, som så det hele inde fra fortorvet, blev forskrækket og tabte sin iphone, så den gik i stykker. Men det er ikke sikkert, at skaden var adækvat.