Interessentskab

Definition af interessentskab

Et interessantskab er en virksomhedsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer, "interessenter", går sammen om at drive en fælles virksomhed uden at oprette et egentligt kapitalselskab.

Et interessentskab er kendetegnet ved, at interessenterne hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset med hele deres formue for interessentskabets forpligtelser.

Et interessentskab er også kendetegnet ved at være skattetransparent, og interessentskabets overskud eller underskud beskattes således med en forholdsmæssig andel hos hver interessent.
 
Interessentskaber er i vidt omfang ulovregulerede, og reglerne omkring interessentskaber er således skabt af domstolene. Et interessentskab skal registreres i Erhvervsstyrelsens system, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 2, stk. 3.