Interessent

Definition af interessent

Inden for selskabsretten anvendes begrebet interessent om en deltager i et interessentskab. Interessenten er således medejer af et interessentskab.

Interessenter er typisk fysiske personer, men kan også være visse juridiske personer som f.eks. anpartsselskaber eller aktieselskaber, jf. eksempelvis erhvervsvirksomhedslovens § 2, stk. 3.

Interessenter hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Interessenter benævnes undertiden med den angelsaksiske betegnelse "partnere". F.eks. er denne betegnelse almindeligt anvendt i for indehaverne i advokatfirmaer organiseret som interessentskaber eller partnerselskaber. Betegnelsen anvendes dog flydende, selv inden for advokatbranchen, hvor såkaldte juniorpartnere ofte ikke er egentlige interessenter, og betegnelsen anvendes også i mange andre brancher om ejerne af virksomheder, som end ikke er interessentskaber. Man kan derfor ikke regne med, at en partner er en interessent.