Grov uagtsomhed

Definition af grov uagtsomhed

Grov uagtsomthed er betegnelsen for uagtsomhed, som vurderes at være "mere uagtsom" end blot simpel uagtsomhed.

Sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed betegner således en gradsforskel. Sondringen anvendes på mange retsområder, men særligt inden for strafferetten og erstatningsretten. Se eksempler på anvendelsen her. Grænsen mellem, hvornår noget anses for simpelt uagtsomt og groft uagtsomt, er selvsagt glidende og forskellig fra retsområde til retsområde. Skulle man forsøge at sige noget generelt, så skal der ofte "meget til", førend domstolene statuerer grov uagtsomhed, særligt inden for erstatningsretten.