Fogedrekvisition

Definition af fogedrekvisition

En fogedrekvisition er den skriftlige anmodning fra rekvirenten til fogedretten, hvormed fogedretten anmodes om at indkalde rekvisitus til et møde. Reglerne herom findes i retsplejelovens §§ 487 og 488.