Delikt

Definition af delikt

Et delikt er et retsbrud.

Straffelovens særlige del fastslår straffen for overtrædelse af en række forskellige delikter. Som eksempel på delikter kan nævnes tyveri i straffelovens § 276 eller røveri i § 288. Der findes også delikter i særlovgivningen.