Særlovgivning

Definition af særlovgivning

Inden for strafferetten skelner man mellem straffeloven og særlovgivningen (alle andre love, der også indeholder straffebestemmelser).

Det følger af straffelovens § 19, at udgangspunktet i straffeloven er, at kun forsætlige overtrædelser straffes, mens udgangspunktet i særlovgivningen er, at også uagtsomme overtrædelser straffes.