Husdyrbeskatningsloven § 3

Denne konsoliderede version af husdyrbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Lov nr. 208 af 13. maj 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 07. oktober 2014,
som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017

§ 3

For landbrugere beregnes hvert år et beløb (konjunkturændringer) for hver af følgende grupper af dyr (stambesætningen):

  • 1) alle hundyr over 2 år inden for kvæg,

  • 2) alle hundyr mellem 1 og 2 år inden for kvæg,

  • 3) søer og drægtige gylte og

  • 4) moderfår.

Stk. 2 For hver gruppe af dyr i stambesætningen beregnes konjunkturændringen som ændringen i normalhandelsværdien pr. dyr i løbet af det kalenderår, som falder sammen med eller udløber i indkomståret, ganget med gennemsnittet af antallet af dyr ved indkomstårets begyndelse og slutning. Konjunkturændringen fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er steget, og tillægges ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er faldet.