Bøger, som nævner Grundloven § 29

Foreløbig vurdering af forudsætningen om Danmark som selvstændig stat

- Side 90 -

...er, om det ville være i strid med grundloven, at danske statsborgere også er EU-statsborgere. Spørgsmålet må besvares benægtende. Der er da også i EU indført et unionsborgerskab i henhold til TEUF art. 20, hvoraf det følger, at dette »[u]nionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.« Dette Dette

Læs på Jurabibliotek