Grundforskningsfondsloven § 1

Denne konsoliderede version af grundforskningsfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om danmarks grundforskningsfond

Lov nr. 409 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. februar 2019,
som ændret ved lov nr. 1188 af 08. juni 2021

§ 1

Til styrkelse af Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne oprettes Danmarks Grundforskningsfond med en grundkapital på 2 mia. kr., som overføres til fonden fra staten.

Stk. 2 Grundforskningsfondens kapital og afkastet heraf og fondens andre indtægter, jf. stk. 5, skal anvendes til finansiering af enestående forskning på internationalt niveau.

Stk. 3 Grundforskningsfonden kan af sin kapital og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger foretage uddelinger i overensstemmelse med sit formål. Fonden skal herved sørge for, at uddelingerne foretages sådan, at de sikrer fondens virke på langt sigt.

Stk. 4 Fonden kan gennemsnitligt uddele 470 mio. kr. årligt målt i faste priser over fortløbende 10-års-perioder. Alle uddelinger skal inkludere bidrag til følgeudgifter forbundet med forskningen beregnet efter den sats, der til enhver tid gælder for staten.

Stk. 5 Grundforskningsfonden kan oppebære indtægter af patenter, licenser og gaver m.m. og kan inden for sit formål udføre kontraktforskning.