Forældelsesloven § 4

Denne konsoliderede version af forældelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forældelse af fordringer

Lov nr. 522 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09. november 2015,
som ændret ved lov nr. 140 af 28. februar 2018

§ 4

Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 2 § 3, stk. 2 og stk. 3, nr. 4, gælder ved fordringer omfattet af stk. 1.