Bøger, som nævner Folketingsvalgloven § 100

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Fritagelse fra et hverv på grund af hvervindehaverens egne forhold

- Side 411 -

...forbindelse med kommunalbestyrelsens udpegning har været fastsat eller forudsat særlige bopæls- eller vandelskrav. (Skr. af 19. december 1995, j.nr. 1995/1073/800-1, resumédatabasen 95.8.7). Se om valggruppens fastsættelse af bopælskrav også skr. af 25. februar 2022, j.nr. 2021-1951, resumédatabasen 22.1.2, der er omtalt i afsnit 2 under § 25, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek