Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 42

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

2.4. Ankestyrelsens kompetence i forhold til andre kommunale myndigheder

- Side 755 -

...f.eks. børn og unge-udvalg (jf. socialretssikkerhedslovens § 18), skolebestyrelser (jf. folkeskolelovens § 42), huslejenævn (jf. §§ 78-81 i lov nr. 342 af 22. marts 2022 om boligforhold), hegnssyn (jf. hegnslovens kapitel 5) og bevillingsnævn (jf. restaurationslovens § 10, stk. 3 ), er omfattet af Ankestyrelsens kompetence. Det samme gælder den kommunale...

Læs på Jurabibliotek