Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 40

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

1. Hvad indebærer delegationsforbuddet?

- Side 650 -

...Bestemmelsen sigter mod at afklare eventuel tvivl om, hvorvidt delegationsforbuddet i § 41 a omfatter de nævnte beslutninger vedrørende betaling for ekskursioner, lejrskoler samt skolerejser. Tilsvarende er kommunalbestyrelsens beslutning om betaling for frivillige madordninger i medfør af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7, ikke omfattet af § 41 a.

Læs på Jurabibliotek