Fiskeriloven § 86

Denne konsoliderede version af fiskeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fiskeri og fiskeopdræt

Lov nr. 281 af 12. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 01. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 333 af 09. april 2024

A. Bevilling til førstegangsomsætning og til afholdelse af offentlig fiskeauktion
§ 86

Kun personer, virksomheder og selskaber, som har en bevilling hertil udstedt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, må drive selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk, hvorved forstås omsætning m.v., jf. § 3, nr. 5, af fisk i første omsætningsled ved

  • 1) offentlig fiskeauktion,

  • 2) modtagelse eller køb af fisk uden om offentlig fiskeauktion,

  • 3) modtagelse af fisk i kommission som agent eller lignende,

  • 4) samlecentral og fiskesortering,

  • 5) andre former for modtagelse og opbevaring af fisk og

  • 6) import af fisk.

Stk. 2 Bevillingspligten efter stk. 1 kan for samme parti fisk omfatte flere personer og virksomheder.

Stk. 3 Personer og virksomheder, som transporterer fisk efter landing, er ikke omfattet af kravet om bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Ministeren kan dog af kontrolhensyn fastsætte regler og udstede påbud om, at sådanne transportører skal have bevilling.

Stk. 4 Ministeren kan bestemme, at reglerne for førstegangsomsætning af fisk også skal omfatte afsætning af egen fangst eller opdræt direkte til forbruger, til eksport eller samhandel.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter nærmere angivne fisk, herunder importerede fisk, undtages fra reglerne i dette kapitel.