Fiskeriloven § 76

Denne konsoliderede version af fiskeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fiskeri og fiskeopdræt

Lov nr. 281 af 12. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 01. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 333 af 09. april 2024

A. Bestemmelser til beskyttelse af fiskeriet
Generel bestemmelse
§ 76

Der må ikke lægges hindringer i vejen for lovligt udøvet fiskeri.