14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Feriedagpengebekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om feriedagpenge paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1265 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Optjening for perioder med arbejdsløshedsdagpenge.
Optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret. Antallet af dage med ret til feriedagpenge opgøres på baggrund af den udbetalte ydelse for udbetalingsperioden, og udgør 2,08 dage pr. udbetalingsperiode, hvis der er udbetalt ydelser for 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Er der i udbetalingsperioden udbetalt ydelse for mindre end fuld tid optjenes retten til feriedagpenge i forhold til det udbetalte beløb, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis der ikke er udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med en beregnet sats, beregnes antallet af dage med ret til feriedagpenge på baggrund af forholdet mellem en fast sats, der udgør 82 pct. af højeste dagpengesats, jf. § 47, stk. 1 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 3 Opgørelsen efter stk. 1 og 2, beregnes med to decimaler. Optjent ferie med feriedagpenge i løbet af ferieåret lægges sammen.

•••

Stk. 4 Ved udbetaling af feriedagpenge afrundes til nærmeste hele antal dage.

•••

Stk. 5 Feriedagpengeperioder, som ikke kan udbetales som følge af afrundingsreglen, indgår i den løbende opgørelse af ret til feriedagpenge i det resterende ferieår. Tilsvarende gælder for afrundede perioder, der allerede er udbetalt som følge afrundingsreglerne.

•••
profile photo
Profilside