14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elsikkerhedsloven § 13

Lov om sikkerhed for elektriske anlæg og elektriske installationer (elsikkerhedsloven) paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes.

•••

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af kontrollen efter stk. 1. Oplysningerne kan kræves meddelt af virksomheder eller personer, der projekterer, driver og udfører elektriske anlæg eller elektriske installationer, og ejere og brugere af elektriske anlæg eller elektriske installationer.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen eller bemyndigede efter § 24 må ikke oplyse andre om, at Sikkerhedsstyrelsen har modtaget en anmeldelse fra en arbejdstager eller dennes repræsentant.

•••
profile photo
Profilside