Elafgiftsloven § 16

Denne konsoliderede version af elafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af elektricitet

Lov nr. 89 af 09. marts 1977,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 03. november 2023,
som ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, lov nr. 1564 af 21. december 2010, lov nr. 1174 af 05. november 2014, lov nr. 578 af 04. maj 2015, lov nr. 687 af 08. juni 2017, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

§ 16

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.