14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. oktober 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Told- og skatteforvaltningen beslutter som led i vurderingen, hvilken af følgende kategorier en ejendom skal henføres til:

  • 1) Ejerbolig, jf. § 4.

  • 2) Landbrugsejendom.

  • 3) Skovejendom.

  • 4) Erhvervsejendom, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af nr. 1-3.

•••

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 træffes ud fra en bedømmelse af ejendommens samlede karakter. Når beslutning træffes, indgår oplysninger i Bygnings- og Boligregistret om den registrerede anvendelse af bygninger beliggende på grunden og oplysninger fra offentlige registre i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside