14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 62

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 62:

Til § 62
Lovforslagets § 62 er en uændret videreførelse af dyreværnslovens § 29 a. Der henvises til afsnit 2.20.3. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 62, stk. 1, som uændret viderefører dyreværnslovens § 29 a, stk. 1, kan den, der driver erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr, og den, der som chauffør eller ledsager udfører erhvervsmæ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.