14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrevelfærdsloven  - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 62

Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrevelfærdsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1597 af 08. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Den, der driver erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr, og den, der som chauffør eller ledsager udfører erhvervsmæssig transport af dyr, kan frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr, hvis den pågældende ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med transport, eller hvis den pågældende tidligere har gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med transport og på ny findes skyldig i en sådan overtrædelse.

•••

Stk. 2 Frakendelse kan ske betinget, hvis ubetinget frakendelse af retten til at transportere dyr vil stå i misforhold til den begåede lovovertrædelse og omstændighederne ved denne.

•••
profile photo
Profilside