14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 23

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 23:

Til § 23
Der er i gældende lovgivning bemyndigelser til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling til at fastsætte regler om uddannelse i forhold til beskæring og anlæggelse af beslag på dyr af heste- eller æselarten eller krydsninger heraf og i forhold til kloveftersyn, -behandling og – beskæring af malkekvæg. Der henvises til afsnit 2.5.1. i lovfo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.