Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 2

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 2

Udrykningskørsel er som udgangspunkt kun nødvendig og forsvarlig, når:

  • 1) varetagelse af den politimæssige opgave forudsætter udrykningskørsel,

  • 2) der er proportionalitet mellem lovovertrædelsen eller hændelsen og anvendelsen af udrykningskørsel, med den fare, der kan opstå for personer i køretøjet og andre trafikanter ved udrykningskørslen, og

  • 3) udrykningskørslen foretages under hensyn til trafiktæthed, vej- og vejrforhold, føret og omgivelsernes beskaffenhed.

Stk. 2 Udrykningskørsel må kun undtagelsesvis foretages, hvis der er privatpersoner i køretøjet.