Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 9

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 22

Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Kundgørelse A II nr. 24 af 15. maj 2017 om politiets udrykningskørsel ophæves.